More News ..

በ #ኡጋንዳ “ከእናት ሀገሬ #ኢትዮጵያ የሚበልጥብኝ ማንም የለም!!” በሚል አለምአቀፉ የሆነው የ #በቃ እንቅስቃሴ አካል የሆነ መርሃ ግብር ተካሄደ


በኡጋንዳ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ፣ትውልደ-ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆች "ከእናት ሀገሬ ኢትዮጵያ የሚበልጥብኝ ማንም የለም" በሚል የ #በቃ እንቅስቃሴ አካል የሆነውን መርሃ ግብር ዛሬ ታህሳስ 2 ቀን 2014 በካምፓላ የኢትዮጵያ ኢምባሲ ቅጥር ጊቢ አካሂደዋል። (12-11-2021 published) Read More


አለምአቀፍ የሴቶች ቀን በዩጋንዳ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተከበረ፣


አለምአቀፍ የሴቶች ቀን በዩጋንዳ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተከበረ፣ -------------------------------------------------------------------- በሀገራችን ደረጃ ለ44ኛ ጊዜ የተከበረው የአለምአቀፍ የሴቶች ቀን “የሴቶች ደህንነትና መብት መከበር ለሰላማችንና ለደህንነታችን መሰረት ነው (11-03-2020 published) Read More


አለምአቀፍ የሴቶች ቀን በዩጋንዳ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተከበረ፣


አለምአቀፍ የሴቶች ቀን በዩጋንዳ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተከበረ፣ -------------------------------------------------------------------- በሀገራችን ደረጃ ለ44ኛ ጊዜ የተከበረው የአለምአቀፍ የሴቶች ቀን “የሴቶች ደህንነትና መብት መከበር ለሰላማችንና ለደህንነታችን መሰረት ነው (11-03-2020 published) Read More


አለምአቀፍ የሴቶች ቀን በዩጋንዳ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተከበረ፣


አለምአቀፍ የሴቶች ቀን በዩጋንዳ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ተከበረ፣ -------------------------------------------------------------------- በሀገራችን ደረጃ ለ44ኛ ጊዜ የተከበረው የአለምአቀፍ የሴቶች ቀን “የሴቶች ደህንነትና መብት መከበር ለሰላማችንና ለደህንነታችን መሰረት ነው (01-01-0001 published) Read More