የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ


የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን በአስር  ክልሎች የተዋቀረ ሲሆን እነርሱም ትግራይ፣ አፋር፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሊያ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል፣ ጋምቤላ፣ ሲዳማ እና የሀረሪ ክልላዊ መንግስት ሲሆኑ እንዲሁም የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ከተሞች ይገኙበታል፡፡ 


Back to Home


Subscribe Our News Posts